ჩვენი პროდუქტები

 

ჯანმრთელობის დაზღვევა
  • კორპორატიული პირებისთვის
  • სახელმწიფო პროგრამები


ავტო დაზღვევა

  • avtokasko
  • ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა მესამე პირის წინაშე
  • მძღოლისა და მგზავრის უბედური შემთხვევებისგან დაზრვევა


ქონების დაზღვევა

  • ინდივიდუალური პირებისთვის
  • იურიდიული პირებისთვის


სამოგზაურო დაზღვევა

ტვირთების დაზღვევა

საბანკო რისკების დაზღვევა

სიცოცხლის დაზღვევა

უბედური შემთხვევებისგან დაზღვევა

საავიაციო დაზღვევა

ავიაკასკო

პასუხისმგებლობის დაზღვევა.